Към представата за скерцо в музиката

0 / 5 (0 гласа)


20.00 лв.

Към представата за скерцо в музиката

Томи Кърклисийски

Музиковедско изследване

Формат 16/60/90

568 страници

меки корици

цена 20 лв.


 

Музикално-научното изследване на проф. д.изк. Томи Кърклисийски проследява формирането на творческа представа за скерцо върху основата на обширен музикален материал. То обхваща стиловите и композиционно-творчески измерения на скерцото в хода на еволюцията му в музикално-историческия процес от зараждането му приблизително във времето на Клаудио Мон-теверди,1567-1643 до около последната четвърт на ХІХ. За целта е привлечен внушителен обем музикална литература, както и съпътстващ я критичен кръгконтекст  множество аспекти из областта на музикалната теория, история, естетика и композиционните учения, очертаващи общо релеф на музикалната среда и ценностни критерии при проявление на скерцото.
Трудът е в духа на българска музикално-академична традиция в сферата на теоретичната дисциплина музикален анализ в Националната музикална академия “Проф. Панчо Владигеров”, предполагаща приемственост на знанието, широк инфор-мационен хоризонт, солидна професионална музикално-теоретична подготовка и научно-откривателски нагласи.
Книгата, снабдена със стотици музикални примери, може да играе роля на разширено учебно пособие за подготовка на суденти и докторанти в сферата на висшето музикално образование, както и да послужи за квалификация на преподаватели по редица музикални дисциплини  музикална литература, анализ, история, композиция, естетика, стилознание и др.

 

Българска. Музикален анализ. Томи Кърклисийски


Напиши коментар


Моля въведете име

Невалидна електронна поща!


Свързани продукти