Oт песен към художествена форма в инструменталната музика

5 / 5 (1 гласа)


20.00 лв.

Oт песен към художествена форма в инструменталната музика

Снежина Врангова

Музикално изследване

формат 16/60/90

326 стр.

меки корици

цена 20.00 лв.


 

Снежина Врангова е автор на десетки научни статии и
студии върху теоретични проблеми в българската и европейската
музикална култура, сред които развитие и взаимодействия в
сферата на музикалния жанр и формообразуването (вариации,
концерт, дивертименто, инструментална песен, романс, ария),
пресечни точки на родовете изкуства в музиката, персоналии.
Важна част от професионалната й практическа музикална изява е
работата като хормайстор и партниращ пианист на певци и
инструменталисти, чието следствие в не малка степен е песенната
тематика на изследването.
Книгата „От песен към художествена форма в инструмен-
талната музика“ проследява жанровата и стилистична траектория
на песенността в развитието на инструменталното мислене и
извежда начините, по които – явно или на втори план – песента
присъства в художествените инструментални форми. Дифе-
ренцирайки и извеждайки знаците й като жанр, структура и
тематизъм, трудът откроява и различни естетически, исторически
и стилистични подходи към интерпретацията им, като по този
начин се превръща в методологичен модел за анализ на форми,
основани върху жанровия архетип на песенността.

 


Коментари

avatar
проф. д.н. Томи Кърклисийски

Специално внимание заслужават фактите, че това съвременно и стойностно музикално-научно изследване на доц. д-р Снежина Врангова-Петкова: 1) е създадено на български език и излиза в България, но общува и е синхронизирано с културно-историческия и творчески дух на Европа и света, 2) пряко служи на нуждите на съвременното музикално образование в НМА (Проф. Панчо Владигеров и в други институции, потвърждавайки усилията и постиженията на поколения преподаватели в дадената област, 3) написано е от способен млад човек, който е мотивиран, устремен и професионално подготвен да създаде още много истински неща. Във връзка с последното искрено се надявам всякакви бъдещи евентуални „много необходими“, “наложителни“, „актуални“, „спешни“, „свързани с качеството“ и пр. културни и образователни реформи да не пречат на такива люде, с които все още е богата българската земя. Надявам се също онези исторически като че ли вечни български черни котки, които професионално са ангажирани да пресичат пътя на способните хора, да са залисани в някакви си свои работи в този случай.. Честита първа книга доц. д-р Врангова! Проф. д.н Томи Кърклисийски, преподавател по музикален анализ в НМА „Проф. Панчо Владигеров“


Напиши коментар


Моля въведете име

Невалидна електронна поща!


Свързани продукти