Музикално-жанров анализ част втора

0 / 5 (0 гласа)


20.00 лв.

Музикално-жанров анализ част втора

Жанрът "Концерт за оркестър" в музиката на XX век

Томи Кърклисийски

Музикално изследване

402 страници.

Компактдиск с музикални примери

формат 16/60/90

меки корици

цена 20 лева


 

Втората част на мащабния музикално-научен труд на проф. доктор на науките Томи Кърклисийски “Музикално-жанров анализ” е посветена на жанра концерт за оркестър, възникнал в музиката на ХХ век. Тя представлява практическо приложение на оригиналния общ теоретичен и методологичен подход към музикалния жанр, предложен в издадената вече първа част върху конкретна музикална литература в жанровата област концерт, обхващаща няколко столетия, с акцент върху концертните явления в ХХ век. Проследени са значими приемствени връзки на новите произведения с миналото – от зараждането на концерта до цялата концертна палитра на бароковата практика в периода ХVІІ-ХVІІІ век и класико-романтичните открития на ХІХ столетие. Жанрът концерт за оркестър е разглеждан като интегрален музикално-творчески, жанров и стилов израз на музикално-културното съвремие. Специално внимание е отделено върху приноса на българската музикално-творческа традиция по отношение на различните жанрови разновидности на оркестрово-концертния жанр.
Освен традиционните за едно научно изследване приложения – литература, именен справочник, списък на илюстрации, нотни и музикални примери, детайлно системно приложение по раздели на музикална литература в жанровата област концерт за оркестър, книгата съдържа и мултимедийно приложение, илюстриращо фрагментно всички указани в текста нотни и музикални примери, както и допълнителна познавателна фото и видео информация.
По отношение на българската музикално-научна традиция трудът е  оригинален, високо информационно наситен, актуален като методология и реализация. Изследването може да изпълнява роля на учебно пособие от висок клас за специализация по музикална литература, история, музикален анализ, по обща музикална теория и естетика в средните и висши нива на музикално образование, както и да представлява интерес за по-широк кръг хуманитарни специалисти.

 

Българска. Музикално изследване. Томи Кърклисийски


Напиши коментар


Моля въведете име

Невалидна електронна поща!


Свързани продукти