МЕТОДИ ЗА МНОГОГЛАСНО СЛУХОВО ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ СЪВРЕМЕННА МУЗИКА

0 / 5 (0 гласа)


50.00 лв.

Автор: Теодора Димитрова


Заглавие: МЕТОДИ ЗА МНОГОГЛАСНО СЛУХОВО
ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ СЪВРЕМЕННА МУЗИКА


Формат 16/60/90
302 стр., меки корици
обемна хартия 80 гр.,

цена 50,00 лв.  

 В съществуващото многообразие в съвременната интона-
ционна среда професионалният музикален слух е призван
да бъде адаптивен, аналитичен, гъвкав, с бързи и не-
стандартни реакции към всякакви провокативни явления
на музикален изказ, които атакуват не само уменията,
но често изпитват и пределните граници на физическите
възможности на слуха. Това е още по-силно изразено при
музикалния слух за многоглас, който е неразделна част от
музикалния слух като цяло, но притежава и свои специ-
фични черти. Усложняването на материала за усвояване
е предпоставка за търсенето на по-ефективни решения за
изграждането на способен да отговори на новите предиз-
викателства слух, а в съвременните условия на все повече
интердисциплинарни изследвания естествено е и полето
на солфежа да протегне ръка към други научни сфери.

 

Българска, музиковедска, автор Теодора Димитрова


Напиши коментар


Моля въведете име

Невалидна електронна поща!


Свързани продукти