Избрани технически етюди за кларинет - част 3

0 / 5 (0 гласа)


20.00 лв.

Избрани технически етюди за кларинет  -  част 3
Проф. Сава Димитров

Нотно издание

формат 25/34 см.

60 страници

меки корици, телбод

цена 20.00 лв.


 

При обучението по кларинет, както и по други музикални инструменти неизбежно се работи върху най-различни  упражнения и етюди, защото не може да се разчита само на стимулиращата роля на художествения материал. В създадените многобройни етюди намират място всички музикално-технически елементи. Много от тях имат и художествени качества и спомагат не само за техническото, но и за музикалното развитие на младия музикант, като го улесняват при оформяне на чувството за красив тон, интонационна чистота и фразиране.
    За разлика от техническите упражнения в етюдите има определен тематичен материал, изложен в една или друга музикална форма и предназначен за развитие на различни страни от техническото майсторство. При това трудностите в тях са концентрирани в различни посоки и  трябва да оказват влияние върху определена страна на техниката. Тяхното изпълнение трябва до доведе до възможно най-голяма степен на съвършенство при изпълнението на ученика  за дадения етап от неговото развитие.
    Системната подредба на етюдите дава възможност да бъдат разкрити музикалните елементи с желаната постепенност, за да бъдат усвоени лесно. При това липсата на абсолютно точна фиксираност на височината на тоновете при кларинета и тяхното точно интониране налагат да им се обръща още от самото начало голямо внимание.
    Към всички изнесени факти трябва да се добави, че поради разнообразния характер на повечето от етюдите, учениците ги изработват с много по-голямо желание, отколкото сухите технически упражнения. При това системната и целенасочена работа с правилно количествено и качествено дозиране на задачите води до положителни резултати. Скокове в учебния материал са допустими, но те трябва да бъдат умело и планомерно подготвени и да се базират на дълбоко познаване на индивидуалните качества  на ученика

 

Нотно издание с указания за изпълнение на български и английски език. Кларинет. Проф. Сава Димитров


Напиши коментар


Моля въведете име

Невалидна електронна поща!


Свързани продукти