Гласовете на множеството

0 / 5 (0 гласа)


7.00 лв.

Гласовете на множеството

(Наблюдение над музикално-симфоничните жанрове

през 20-те-30-те години на XX век)

 

Киприана Беливанова

Музиковедска

112 страници

формат 16/60/90

меки корици

цена 7.00 лв.


 

Доц. д-р Киприана Беливанова (1942-2001) е виден музикален историк, публицист и педагог. Завършва Българската държавна консерватория и специализира музикознание в Московската консерватория, където защищава докторат върху проблемите на френската музика. От 1967 година преподава в Държавната музикална академия както и в университетите в София, Велико Търново, Благоевград, Шумен. Създава и развива като академична учебна дисциплина История на музикалната култура на ХХ век. Като педагог и научен ръководител по музикознание Киприана Беливанова възпитава цяло поколение музикални историци, което днес работи в различни национални музикално-културни институции: БНР, БНТ, в музикално-научни и учебни заведения.
    Книгата “Гласовете на множеството” е нейният последен труд, с който тя трябваше да се хабилитира за придобиване на професорско звание. Равнодушна към различните почести и титли, тя не бързаше да завърши труда си. Още при първото представяне на изследването пред Катедрата по история на музиката през есента на 1991 година колегите бяха изненадани от необичайния й подход към темата си. Какво е това множество, кои са неговите гласове, какво ни говорят те? Очевидно ние се сблъскваме с необичаен подход към музиката, който трябваше да побере цялото многообразие на изучаваните музикални творби. Това е странен синтез на научното мислене, при който възникваше особено единство във виждането на кантатно-ораториалните жанрове като музика-идея-послание от едно човешко множество към себеподобните. Така “гласовете на множеството” на Киприана Беливанова придобиват единство на музика, идея, действие, които се изговарят от човека, пеейки. Това не е просто хор, вокално-изпълнителски апарат, а множество от човешки съдби и идейни позиции. Това е и новият подход към кантатно-ораториалните жанрове, когато пред изследователя се откриват възможности за проблемното свързване на това невероятно множество от различен музикален материал от Барток и Прокофиев до Шьонберг и Веберн.                    

 

Българска. Музиковедска. Киприана Беливанова


Напиши коментар


Моля въведете име

Невалидна електронна поща!


Свързани продукти